Home
Associazione
La Polonia
Eventi
News
Links utili
Contatti


Associazione
dei Polacchi in Calabria

Via Trapezzoli Sud, 97 89134 REGGIO CALABRIA

Fax +39 0965-624466
Cellulare +39 338 9850281

Dettaglio news

Polonijna Rada Konsultacyjna
11-09-2011
URL: http://www.senat.gov.pl/k7/agenda/wydarz/2011/110912prk.htm


Cztery lata współpracy Polonii i Polaków poza granicami z Senatem podsumuje podczas dwudniowego posiedzenia Polonijna Rada Konsultacyjna przy marszałku Senatu VII kadencji. Rozpocznie się ono 12 września 2011 r. o godz. 11.00 w sali nr 13 (budynek komisji sejmowych - G). Obradom przewodniczyć będzie Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu.

Polonijna Rada Konsultacyjna dyskutować będzie ponadto na temat przyszłości współpracy Polonii z macierzą, a także o aktualnych problemach, z jakimi borykają się polskie mniejszości m.in. na Litwie. Gościem Rady będzie Adam Błaszkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

W posiedzeniu uczestniczyć będą przedstawiciele ministerstw: spraw zagranicznych, edukacji narodowej, kultury i dziedzictwa narodowego, nauki i szkolnictwa wyższego.

Polonijna Rada Konsultacyjna powstała w 2002 r. powoływana jest na czas kadencji. To organ doradczy marszałka Senatu w sprawach Polonii i Polaków za granicą, Stanowi oficjalne forum współpracy między Senatem a przedstawicielami największych organizacji i środowisk polskich i polonijnych na świecie. Rada wypowiada się w najważniejszych sprawach związanych z kierunkami działań Senatu na rzecz polskiej diaspory.

W skład Polonijnej Rady Konsultacyjnej wchodzą: Andrzej Alwast z Rady Naczelnej Polonii Australijskiej i Nowozelandzkiej, Andżelika Borys ze Związku Polaków na Białorusi, Emilia Chmielowa - prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Andre Hamerski - prezes Centralnej Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej "Braspol" na stan Rio Grande do Sul, Józef Kwiatkowski - prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich na Litwie "Macierz Szkolna", Teresa Berezowski - prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Jan Mokrzycki ze Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, Tadeusz A. Pilat - prezydent Europejskich Unii Wspólnot Polonijnych, Aleksander Sielicki - przewodniczący Regionalnej Organizacji Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne "Jednost" w Krasnodarze, Władysław Zachariasiewicz - przedstawiciel Kongresu Polonii Amerykańskiej.
Home Associazione La Polonia Eventi News Links utili Contatti
Visits: 426482 - Copyright © 2008 - Associazione dei Polacchi in Calabria - C.F. 92040890805 Privacy & Policy | Credits