Home
Associazione
La Polonia
Eventi
News
Links utili
Contatti


Associazione
dei Polacchi in Calabria

Via Trapezzoli Sud, 97 89134 REGGIO CALABRIA

Fax +39 0965-624466
Cellulare +39 338 9850281

Dettaglio news

Egzamin certyfikatowy z j.polskiego jako obcego
18-03-2011
URL: http://www.polskaitalia.com/news/11-03-2011-egzamin-certyfikatowy-z-j-zyka-polskiego-jako-ob.htm

Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, przeprowadza od 2003 roku egzaminy tak w Polsce jak i poza granicami kraju dla wszystkich zainteresowanych posiadaniem państwowego certyfikatu znajomości języka polskiego jako obcego. Jest to egzamin, mający swoje miejsce w systemie certyfikacji w krajach Unii Europejskiej, zgodny z wymaganiami Rady Europy i poddawany kontroli ALTE (Association for Language Testers in Europe).

W tym roku po raz pierwszy Komisja Certyfikatowa zaplanowała zorganizować ten egzamin we Włoszech. Planowany termin to 7- 8 maja 2011 w siedzibie Instytutu Polskiego w Rzymie.

Komisja prosi o  jak najszybsze zgłoszenia chętnych, by na podstawie liczby zgłoszeń podjąć ostateczną decyzję. Zgłoszenia najprościej wysyłać przez stronę Biura Współpracy Zagranicznej i Uznawalności Wykształcenia: www.certyfikatpolski.pl

Prosimy również o przekazanie informacji o zgłoszeniu kandydatury do Instytutu Polskiego w Rzymie co pomoże w przygotowaniach organizacyjnych: segreteria@istitutopolacco.it

Egzamin odbędzie się na poziomach B1, B2 i C2.

Zgłoszenia na Formularzu dostępnym na stronie www.certyfikatpolski.pl należy przesyłać drogą elektroniczną, faxem lub pocztą do dnia 28.03.br.

O godzinie rozpoczęcia egzaminu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową i tradycyjną pocztą.

Opłaty za egzamin (wnoszone do 28.03.2011r.):       

·         poziom podstawowy (B1) 60 €

·         poziom średni (B2)  80 €

·         poziom zaawansowany (C2) 100€

Po otrzymaniu wiadomości o pomyślnie zdanym egzaminie, opłata za certyfikat wynosi 20 €.

Na stronie internetowej www.certyfikatpolski.pl  znajdą Państwo również:

·      standardy wymagań egzaminacyjnych

·      przykładowe testy egzaminacyjne

·      bibliografię

·      kryteria oceny

·      przebieg i strukturę egzaminu

Egzamin odbędzie się, gdy zgłosi się co najmniej 20 kandydatów.

Kontakt:

Sekretariat Państwowej Komisji Poświadczania

Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

ul. Ogrodowa 28/30

00-896 Warszawa

Polska

tel.: (+48) 22  393 38 25, (+48) 22  393 38 49

fax: (+48) 22  826 28 23

certyfikacja@buwiwm.edu.pl  

www.certyfikatpolski.pl

Home Associazione La Polonia Eventi News Links utili Contatti
Visits: 426490 - Copyright © 2008 - Associazione dei Polacchi in Calabria - C.F. 92040890805 Privacy & Policy | Credits